Beregningsprincipper

 

Beregning af fast afgift

I princippet skal hver ejendom, der er tilsluttet varmeværket, betale en lige stor andel til dækning af andelsselskabets faste udgifter. Dette princip er i Saltum varmeværk tilpasset lokale forhold således, at der betales fast afgift efter de tilsluttede ejendommes størrelse, dog maximalt 140 m². For beboelse lejligheder. For ejendomme, der er indrettet til erhvervsvirksomhed, betales for alle ejendommens m². Erhvervsejendomme til butik, håndværk og produktion betaler halv normaltakst. Det offentlige Bygnings- og Boligregister (BBR) danner grundlag for beregningen. Faktiske areal går dog forud for det der er registreret BBR.

 

Takst 1 Fri for takst 1 afgift: 
Boligejendomme. Normalt bygningens grundplan + udnyttet tagetage. Bygninger, der ikke anvendes til boligformål.
Overetage (loft) og høj kælder. Åbne loftsarealer (pulterrum, tørrerum m.v.)
Ejendomme til kulturelle formål, samt institutioner. Uopvarmede sidebygninger, udhuse og garager.
Andre ejendomme med alment formål. Dyb kælder, uanset anvendelse og opvarmning.
Ejendomme til kontor, liberale erhverv og service. Uopvarmede udestuer
Forsamlingshuse og kirker. Påbyggede vindfang/indgangspartier. 

 

 

Takst 2: Fri for takst 2 afgift: 
Erhvervsejendomme, der er indrettet til butik, håndværk, lager eller produktion (ved blandet bolig og erhverv skønner varmeværket en fordeling). Uopvarmede lagerrum og depoter. Kælderlokaler, der ikke benyttes erhvervsmæssigt.
Udstillingslokaler. Garager.
  Køle- og fryserum. 

 

 

Download oversigten her

Tryk på dokumentet herunder for at downloade oversigten med priser og beregningsprincipper.