Fjernvarmepriser

 

Gældende priser for 2023/2024.

 

  Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms
Forbrug pr. MWh (a´conto kr. pr. MWh) 840,00 1050,00
Takst 1. Der betales kun for nax. 140 m² 30,00 37,50
Takst 2. Fast afgift erhverv pr. m² 15,00 18,75
Abonnementsafgift årlig pr. måler 500,00 625,00
Flyttegebyr 80,00 100,00
Rykkegebyr / inkasso gebyr pr. gang 100,00 100,00
Lukke / åbnegebyr pr. gang 375,00 375,00
Opsætning / nedtagning af måler 600,00 600,00
Tilslutningsafgift 16.000,00 20.000,00

 

A conto betalinger

A conto er betalingerne fordelt over 5 rater som falder medio i:

  • september
  • november
  • januar
  • marts
  • maj
  • samt årsopgørelse i juli.

 

Ny tilslutning

Ved en ny tilslutning dækker den pris der er opgivet, for tilslutningen til nettet og stikledningen afsluttes 1 meter inde på grunden, den resterende del af udgiften til stikledningen afholdes af forbrugeren, fjernvarmen leverer målerskab, hovedhaner og måler.

 

 

Download oversigten her

Tryk på dokumentet herunder for at downloade oversigten med priser og beregningsprincipper.