Klagevejledning

 

Hvis du har klaget til dit fjernvarmeselskab, og du ikke er tilfreds med svaret/afgørelsen, som fjernvarmeselskabet træffer, skal du sikre dig, at du som minimum har fjernvarmeselskabets afgørelse på skrift, fx i en e-mail eller i et brev.


Fjernvarmeselskabets afgørelse om ikke at give dig medhold - eller kun vil give dig delvis medhold - kan indbringes som en civilretlig tvist ved Ankenævnet på Energiområdet.


Ankenævnet på Energiområdet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf.: 4171 5000
post@energianke.dk


Du kan læse mere om klagesager på ankenævnets hjemmeside: www.energianke.dk


På hjemmesiden www.forbrug.dk kan du indgive en klage. (Vælg: ”energi” og følg instruktionen).


Det koster et klagegebyr at få en sag behandlet. Hvis forbrugeren får medhold i klagen, får forbrugeren gebyret tilbagebetalt. Der er ingen klagefrist, men du bør dog ikke vente for længe med at sende klagen til Energiankenævnet.

Vær opmærksom på at Forsyningstilsynet og Energiankenævnet også er klageinstanser for mere generelle spørgsmål på fjernvarmeområdet: Du finder oplysningerne om klagemulighederne på
www.forsyningstilsynet.dk og www.naevneneshus.dk.


Har du bopæl i et andet EU-land
EU-kommissionens online klageportal kan anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis
du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her:

http://ec.europa.eu/odr

Ved indgivelse af en klage skal du angive fjernvarmeselskabets mailadresser.