Fjernvarmepriser og beregningsprincipper

 

Gældende priser fra d. 01.07.24

 

Varmepris 

  Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms
Variabel afgift pr. MWh  840,00 1050,00

 

Afkøling 

Fjernvarmevandet skal afkøles således, at returtemperaturen gennemsnitligt ikke overstiger 37°C. Hvis denne returtemperatur ikke opnås, er VÆRKET berettiget til at opkræve betaling for sine ekstraomkostninger, jf. det til enhver tid gældende takstblad. 

 

Fast afgift

Den faste afgift beregnes efter registrerede m2 på det offentlige Bolig og Bygningsregister (BBR). 

  Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms
Fast afgift pr. m2  30,00 37,50
Abonnementsafgift pr. måler  1.000,00 1.250,00

 

Betalingsbetingelser

Den variable og den faste afgift opkræves i 4 lige store dele (aconto) i månederne: 

  • august
  • oktober
  • januar
  • maj 

Betalingsfristen er den 1. i måneden. 

Efter udgangen af regnskabsåret opgøres forbruget på basis af forbrugt varme (MWH) i henhold til aflæst varmemåler hos forbrugeren. Årsopgørelsen udsendes i juli måned, sammen med aconto nr. 1 for det nye forbrugsår. 

 

Tilslutningsafgift

Prisen for tilslutning dækker tilslutning til nettet, samt stikledning afsluttet 1 meter inde på grunden. Fjernvarmen leverer herudover målerskab, hovedhaner og måler. 

  Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms
Tilslutningsafgift 25.000,00 31.250,00

 

Gebyrer 

  Kr.
Måleraflæsning  200,00
Genoplukning indenfor normal arbejdstid 500,00
Flytteopgørelse 200,00

 

Overskridelse af betalingsfrister

  Kr.
Rykker 1 100,00
Rykker 2 100,00
Inkassomeddelelse 300,00

 

Download oversigten her

Tryk på dokumentet for at downloade oversigten over gældende priser fra d. 01.07.2024. 

//