Orientering om varmesituation

17. juni 2024

Orientering om varmesituation

 

Store investeringer kræver justeringer i prissætning

 

Saltum Fjernvarme har i de seneste år investeret store millionbeløb på udbygning og forbedringer af varmeværkets installationer. Der er således investeret ca. 18. mio. i ny varmepumpe og ca. 2 mio. i renovering af det eksisterende solvarmeanlæg. Derudover er vores kraftvarmemotor i denne fyringssæson blevet renoveret, så vi kan stille den til rådighed for produktion og salg af elektricitet. Herudover har vi produktion af varme fra den eksisterende gaskedel.

Investeringerne i udbygninger og forbedringer skal ses i en større politisk sammenhæng, idet den grønne omstilling også er en afgørende faktor for produktion af varme, så derfor de store investeringer.

Alle forbrugere af varme har oplevet store stigninger i forbrugspriserne, således også i Saltum, dette mest på grund af varierende priser på gas og elektricitet, men for Saltum Fjernvarme ligeledes, at de investeringer der blev foretaget, og skal afskrives over tid, blev igangsat forud for de udefrakommende prisstigninger på grund af coronaepidemien/krigen i Europa og deres indvirkning på verdensmarkedspriserne på olie, gas og elektricitet.

I de seneste 3 år har Saltum Fjernvarme måttet konstatere større underdækninger på den variable drift på grund af ovennævnte årsager. Vi har forhandlet med Forsyningstilsynet om udsættelse af inddækningen, som i bedste fald vil kunne ske over 3 år.

Dette indebærer at vi må foretage justeringer i vores prissætning for de kommende år.

 

Hvad kommer der til at ske?

For at gøre justeringerne fleksible har vi valgt at ændre på fordelingen af de faste afgifter og fastholder således den variable MWh pris på forbruget på kr. 840.00 plus moms.

Den faste afgift per m2 vil fra næste fyringssæson blive fordelt med samme afgift på kr. 30,00 plus moms, men nu for alle opvarmede m2. 

De faste afgifter for erhverv hæves til samme niveau som alle øvrige forbrugere, altså kr. 30,00 per m2 plus moms. Fremover vil der således kun være en takst på de faste udgifter.

Vi ser ligeledes ind i udskiftninger af målere p.ga. lovgivningsmæssige tiltag, og må derfor også justere abonnementsprisen op med kr. 500,00 per år plus moms.

For at imødegå de likviditetsmæssige udfordringer underdækningerne og investeringerne har affødt, ændrer vi a-conto opkrævningerne fra 5 til 4 gange årligt.

Opkrævningerne vil efter det nye system forfalde i august, oktober, januar og april, og som sædvanligt med årsopgørelse i juli.

 

Se priser gældende fra d. 01.07.2024 her.

//