Saltum Fjernvarmeværk
                                 A.M.B.A.                            

Tilbage til forsiden

Beregningsprincipper & Priser

Beregning af fast afgift .

I princippet skal hver ejendom, der er tilsluttet varmeværket, betale en lige stor andel til dækning af andelsselskabets faste udgifter. Dette princip er i Saltum varmeværk tilpasset lokale forhold således, at der betales fast afgift efter de tilsluttede ejendommes størrelse, dog maximalt 140 m². For beboelse lejligheder. For ejendomme, der er indrettet til erhvervsvirksomhed, betales for alle ejendommens m². Erhvervsejendomme til butik, håndværk og produktion betaler halv normaltakst. Det offentlige Bygnings- og Boligregister (BBR) danner grundlag for beregningen. Det faktiske areal går dog forud for det som er registreret BBR. 

Takst 1:

Fri for Takst 1 afgift:

Boligejendomme. Normalt bygningens grundplan + udnyttet tagetage.

Bygninger, der ikke anvendes til boligformål.

Over etage (loft) og høj kælder.                                       

Åbne loftsarealer (pulterrum, tørrerum m.v.)

Ejendomme til kulturelle formål, samt institutioner.

U opvarmede sidebygninger, udhuse og garager.

Andre ejendomme med alment formål.

Dyb kælder, uanset anvendelse og opvarmning.

Ejendomme til kontor, liberale erhverv og service.

U opvarmede udestuer. 

Forsamlingshuse og kirker.

På byggede vindfang/indgangspartier.

 

Takst 2:

Fri for Takst 2 afgift:

Erhvervsejendomme, der er indrettet til butik, håndværk, lager eller produktion (ved blandet bolig og erhverv skønner varmeværket en fordeling).

U opvarmede lagerrum og depoter. Kælderlokaler, der ikke benyttes erhvervsmæssigt.

 Udstillingslokaler.

Garager.

Køle og fryserum

Priser 2023/2024 ex. moms/med moms

Forbrug pr. MWh (a´conto kr. pr. MWh)

840,00

1.050,00

Takst 1. Der betales kun for nax. 140 m²

30,00

37,50

Takst 2. Fast afgift erhverv pr. m²

15,00

18,75

Abonnementsafgift årlig pr. måler

500,00

625,00

Flyttegebyr

80,00

100,00

Rykkegebyr / inkasso gebyr pr. gang

100,00

100,00

Lukke / åbnegebyr pr. gang

375,00

375,00

Opsætning / nedtagning af måler

600,00

600,00

Tilslutningsafgift

16.000,00

20.000,00

 

 

                             A conto betalingerne er fordelt over 5 rater som falder medio i: september, november, januar, marts, maj og årsopgørelse i juli.

 

Ved en ny tilslutning dækker den pris der er opgivet, for tilslutningen til nettet og stikledningen afsluttes 1 meter inde på grunden,

den resterende del af udgiften til stikledningen afholdes af forbrugeren, fjernvarmen leverer målerskab, hovedhaner og måler.

 

 

                             Se priser i pdf format

 

 

 

 

 

Opdateret 20 – 08 - 2023